Holme Arkitektur & Byggnadsvård

Holme Arkitektur & Byggnadsvård

Namn:

Ola Månsson

Hantverksområde:

Arkitekt, Besiktning, Byggnadsantikvarie

Plats:

Resele

Bakgrund

Kontoret drivs av Ola Månsson, byggnadsantikvarie och arkitekt SAR/MSA (sedan 2002) med inriktning mot restaurering och byggnadsvård.

Arbetar mot både privata och offentliga beställare med allt från rådgivning och skissförslag vid om- och tillbyggnader till restaureringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Hantverkskunskaper

Besiktningar, skadeutredningar och åtgärdsförslag
Vård- och underhållsplaner
Antikvarisk medverkan i samband med restaurering
Rådgivning om traditionella byggnadsmaterial och tekniker
Antikvarisk förundersökning
Åtgärdsprogram och arbetsbeskrivningar inför restaurering

Kontakt

Ola Månsson
Holme 119
881 97 Resele
0622-40010