Om Byggnadsvård Mitt

Byggnadsvård i Mittsverige

Jämtland & Västernorrlands läns gemensamma nätverk för företag inom byggnadsvård & hållbart byggande heter ByggnadsvårdMitt. Här hittar du företag som erbjuder en bred kompetens inom en rad områden som rör arbete kring vård av kulturhistoriska och värdefulla byggnader men även nyproduktion då vi utökar nätverket med hållbart byggande.

Nätverket har även antikvarie- och arkitektkompetens för att utreda och beskriva din byggnads kulturhistoriska värden, samt hjälpa dig att planera restaureringsarbeten och varsam anpassning av äldre hus till moderna krav. Vi har också företag som kan värdera din byggnad med hänsyn till det kulturhistoriska värdet vid en ev. skada.

Kontakta något av våra medlemsföretag om du har frågor kring vård och underhåll av ditt kulturhistoriskt intressanta hus. Eller om du har frågor kring ett nybygge. Vi är proffs på kulturhistoriska byggnader!

Bli medlem

I ByggnadsvårdMitt kan både företag m.fl. bli medlem. Medlemmar bjuds in till seminarier och resor och för företagen kommer även speciella seminarier/kurser erbjudas som t ex marknadsföring, behörighetskurser, workshops etc. Företagen har också tillgång till ett forum.

Medlemskap

Detta är till för företag, organisationer, kommuner.

Företag inom byggsektorn skall besitta goda kunskaper inom byggnadsvård och renoveringar/restaureringar av kulturhistorisk byggnader. Företag betalar en insats om 1000:- som betalas tillbaka vid utträde, samt en årlig avgift på 1000:- (400:- medlemsavgift samt 600:- i serviceavgift som är avdragsgill). Vi önskar få namnen på de personer i företaget som besitter de byggnadsvårdande kompetenserna.

Hur går jag till väga?

Fyll i uppgifterna nedan, ladda upp några bilder, max 4 st, se till att era hantverksgrupper blir röda med ett vitt kryss till vänster om texten. Om du stöter på problem eller önskar att vi gör detta tillsammans över telefon så ring till Mats, 070-6651732, så löser vi det.

Vi söker:

Rörmokare – Västernorrland & Jämtland (traditionell vvs, bla utanpåliggande el)

Elektriker – Västernorrland & Jämtland (traditionell el, kulo mm)

Plåtslagare – Jämtland

Murare – Jämtland

Specialist kallmurning – Västernorrland & Jämtland (många jordkällare)

 

Styrelse 2024

Ordförande: Mats Almlöf, 070-6651732

Sekreterare: Per-Arne Forsberg

Kassör: Johanna Henriksson

Ledamot: Paul Zsaludek

Ledamot: William Ryr 073-0620225

Ledamot: Johannes Högberg

Revisorsuppleant: Malin Baumann

Revisor: Joakim Kjellgren

Valberedningen består av: Björn Andersson & Ida Jägemar