Om Byggnadsvård Mitt

Byggnadsvård i Mittsverige

Jämtland & Västernorrlands läns gemensamma nätverk för företag inom byggnadsvård & hållbart byggande heter ByggnadsvårdMitt. Här hittar du företag som erbjuder en bred kompetens inom en rad områden som rör arbete kring vård av kulturhistoriska och värdefulla byggnader men även nyproduktion då vi utökar nätverket med hållbart byggande.

Nätverket har även antikvarie- och arkitektkompetens för att utreda och beskriva din byggnads kulturhistoriska värden, samt hjälpa dig att planera restaureringsarbeten och varsam anpassning av äldre hus till moderna krav. Vi har också företag som kan värdera din byggnad med hänsyn till det kulturhistoriska värdet vid en ev. skada.

Kontakta något av våra medlemsföretag om du har frågor kring vård och underhåll av ditt kulturhistoriskt intressanta hus. Eller om du har frågor kring ett nybygge. Vi är proffs på kulturhistoriska byggnader!

Bli medlem

I ByggnadsvårdMitt kan både företag och privatpersoner vara medlemmar. Medlemmar bjuds in till seminarier och resor och för företagen kommer även speciella seminarier/kurser erbjudas som t ex marknadsföring, behörighetskurser, workshops etc. Företagen har också tillgång till ett forum.

Fullt medlemskap

Detta är till för företag, organisationer, kommuner.

Företag inom byggsektorn skall besitta goda kunskaper inom byggnadsvård och renoveringar/restaureringar av kulturhistorisk byggnader. Företag betalar en insats om 1000:- som betalas tillbaka vid utträde, samt en årlig avgift på 1000:- (400:- medlemsavgift samt 600:- i serviceavgift som är avdragsgill). Vi önskar få namnen på de personer i företaget som besitter de byggnadsvårdande kompetenserna.

Hur går jag till väga?

Som företagare skickar du ett mail med alla uppgifter till info@byggnadsvardmitt.se

Registreringsnummer, företagets namn, adresspostadress, telefonnummer till kontaktperson, hemsideadress, skriv gärna in referensobjekt.

Stödmedlem

Privatperson, förening eller fastighetsägare etc, kan bli stödmedlem och får löpande information och bjuds in till föreningens allmänna aktiviteter.

Medlemsavgiften är 200:-/år

Maila namn, adress, telefonnummer, epostadress samt personnummer till medlem@byggnadsdvardmitt.se Avgifter gäller per kalenderår och vi skickar ut påminnelser vid årsslutet.

Nyhetsbrev

Om du inte känner dig riktigt mogen att bli stödmedlem så kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev! Då kommer du säkert bli sugen att bli med! Skicka ett mail till info@byggnadsvardmitt.se

Styrelse 2021

Efter föreningens stämma i mars har vi nu en något omstrukturerad styrelse som består av:

Ordförande: Mats Almlöf, 070-6651732

Sekreterare: Carolina Åman

Kassör: Mats Johansson

Ledamot: Paul Zsaludek

Ledamot: William Ryr

Ledamot: Victoria Bly

Revisorsuppleant: Malin Baumann

Revisor: Joakim Kjellgren

Valberedningen består av: Björn Andersson & Anne Braun