Lukas Hedin

Lukas Hedin

Namn:

Lukas Hedin

Hantverksområde:

Försäljning, Utbildning, Virke

Plats:

Åre

Bakgrund

För att stärka möjligheten för genuint vackra skapelser i exempelvis senvuxet trä. Juridisk tillgång till drygt hundra hektar skog i närheten till Indalsälven i västra Jämtland. Plockar gärna ut vackra delar, så länge det inte tycks vara boplats till lappuggla eller annan värdefull biotopsdel.

Vill även verka för ökad kunskapsbildning generellt.

Hantverkskunskaper

Uttag av virke med snöskoter och traktor i varierande terräng.
Byggande av glasfiberarmerad kajak med stomme av kvistig gran, uppväxt i Undersåker.
Flaggstång med linoljeinsmorning.

Kontakt

Lukas Hedin
Stamgärde 147
837 95 Åre
073-2413002