Contexto AB - antikvarisk konsult

Contexto AB - antikvarisk konsult

Namn:

Anette Lund

Hantverksområde:

Byggnadsantikvarie

Plats:

Sundsvall

Bakgrund

Contexto arbetar med konsult och och utbildningstjänster inom, bebyggelse, kulturmiljö, kulturarv och samhällsbyggande. Anette har bred erfarenhet från många delar inom kulturmiljövården och antikvariska projekt genom 20 års erfarenhet av att arbeta med bebyggelse- och kulturmiljövård inom statlig, kommunal och privat sektor. Contexto bildades 2011 och drivs sedan dess av Anette Lund.

Hantverkskunskaper

Contexto bidrar med den kunskap som behövs för att bevara och utveckla områden och byggnader och är specialiserad på den antikvariska kompetens som behövs vid utredningar, projektering, förvaltning, restaurering samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kontakt

Anette Lund
Tunbyn 505
853 58 Sundsvall Sundsvall
070-2826062