Kompetenshöjande medlemsträff

Hej,

igår, lördag, hade föreningen en träff i Bispgården, där vi summerade ett år och planerade för det kommande året.

Som ordförande för  föreningen blir jag väldigt stolt då jag ser den stora kunskapen som medlemsföretagen besitter! Allt från kakelugnsmakerskor som gör gamla ugnar som nya och till en väl fungerande värmekälla, dekorationsmålare som imiterar t ex olika träslag och marmor så naturtroget att det är omöjligt att skilja från den ”äkta varan”, till timmermän som reparerar flera hundra år gamla byggnader som övergivits till att bli en ny bostad mm och allt där emellan. Allt utförs på ett hantverksmässigt sätt, med rätt material, som också är bra för oss människor. 

Den kunskap som hantverkarna har är inte bara bra för fastighetsägaren utan detta tillvägagångssätt är ekonomiskt, hållbart och klimatsmart på riktigt, utan greenwashing! 

Ökad kompetens

När medlemmarna träffas, handlar det mycket om kunskapsutbyten, materialkunskap, vilka som kan jobba tillsammans med i nästa projekt. Jag lyssnar hur hantverkarna gärna delar med sig av sin erfarenhet och tips med glöd i ögonen. Härligt! 

Det handlar också om att få till säkrare arbetsplatser, bra hjälpmedel i arbetet, kommunikation med kunden, ekonomiska rutiner osv allt för att göra möten och samarbetet mellan hantverkare och kund så bra som möjligt.

Husägare sökes för omgående husvård! 

Vi har några företag som fått luckor i det normalt späckade årsprogrammet och därför finns det möjlighet att få snabb hjälp i projektet. Gäller det t ex timmerbyggnader så slår ni en signal till Timmerman i Jämtland och pratar med de kompetenta gossarna Pär & Kristoffer.

Har ni behov av en väldigt kompetent målare så ringer ni Johan Harju i Ö-vik, go o gla!

Det kan också finnas någon annan hantverkare som luckor framöver så hör av er till dem som ni behöver hjälp av.