Blyinfattade fönster!

Just nu är Carolina, (Carolina Åman Byggnadsvård) och gör praktik och förkovrar sig i konsten är jobba med blyinfattade fönster, något som vi saknar i nätverket. Nidarosdomen Restaureringsarbetare är en fantastisk verkstad eller snarare verkstäder. De har en bygghytta med kompetenser inom stenhuggeri, glas, gips, smide och trä. De har lärlingar och praktikanter från flera delar av världen nu alltså från Sverige. Iom att Cartolina är en skicklig hantverkare kan hon tillgodogöra sig en ny gren snabbare och jag är säker på att hon efter denna praktik kan åta sig nya uppdrag åt t ex Sv. kyrkan. Följ henne på instagram, carolina_byggnadsvard.