Värderingsinstitutet i Jämtland AB

Värderingsinstitutet i Jämtland AB

Namn:

Mikael Martinsson

Hantverksområde:

Besiktning, Konsult, Påväxt av mögel & svamp

Plats:

Östersund

Bakgrund

Vi gör oberoende värderingar av alla typer av fastigheter på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi har personal som är både av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare och är SBR Byggingenjör.
Vi gör 30-åriga underhållsplaner på flerfamiljshus och vi är av Boverket registrerade intygsgivare för ekonomiska planer BRF.

Hantverkskunskaper

Vi utför fastighetsekonomiska och tekniska konsultuppdrag gällande småhus, fritidshus, flerbostadshus, industrifastigheter, affärsfastigheter, hotellfastigheter, råmark, exploateringsmark och tomtmark.
Vi utför även utredningar och uppdrag med annan bakgrund än direkt värdering.

Kontakt

Mikael Martinsson
Kunskapens väg 6
83140 Östersund
+4663134340